SĄMONINGUMO UGDYMAS

SĄMONINGUMO UGDYMAS :                                      

                                                                               Kelionė po vidinį kosmosą: kam reikalinga sąmonė? - 21.12.2018

Iš susirašinėjimo : www. SIRIJUS ! 

1. Aš daugiau pritarčiau Dovydo mintims. Sąmoningumo ugdymas turėtų būti aktuali tema ir svarbi žmonėms, tačiau tikrai žemam suvokime suformuluotas Andriaus aprašymas, nors pagal skirtingas filosofijas žiūrint, galima įžvelgti ir protingų minčių šiame aprašyme ( neaišku kokiame filosofijos lygmenyje pats Andrius randasi ). Jei gali Andriau plačiau pakomentuok savo mintis, kad mums būtų aiškesnis Tavo mastymas, nes Tavo mintis įvairiai galima suprasti.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail
2010-02-03 16:2

2. Aš Andriau supratau tavo mintis tik norėjau giliau pasitikslinti.... Tavo Andriau yra normalaus protingo žmogaus suvokimas apie sąmoningumą ir gyvenimą, o su manimi pačiu yra situacija išskirtinė, todėl ir rašiau "žemam suvokime parašytas aprašymas". Aš Andriau myliu žmones ir visą pasaulį, lygiai taip pat kaip Jėzus mylėjo, mąstau iš Dieviškos, o ne žmogiškos pusės apie gyvenimo situacijas, todėl Andriau aš suvokiu kas yra aukščiau žmogaus sąmonės ribų, tačiau žmonėms visa tai išaiškinti aš negaliu, reikia, kad patys žmonės per gėrį - meilę pasiektų mano situacijas.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail
2010-02-04 11:45

3. Laba diena Povilai ir kiti šio tinklapio skaitytojai. Matau, kad šioje forumo kertelėje mezgasi ginčai ir aštri diskusija, tad aš trumpai paaiškinsiu situacijas.
Pasaulyje egzistuoja vadinami dvasios - širdies žmonės ir visai kitokie - intelekto žmonės. Šių dviejų tipų žmonės yra artimi ir tuo pačiu labai skirtingi. Dvasios vadinamų žmonių patirtis yra tas , ko trūksta intelekto žmonių tipo grupei, o dvasios žmonių problema yra ta, kad jie negali sistemingai - logiškai paaiškinti savo patirties. Intelekto žmonės ieškodami tiesos remiasi intelektu ir pripažįsta viską, kas logiška , neigia viską kas prieštarauja sveikam protui. Kito tipo žmonės suvokia viską širdimi, jų yra labai didžiulė patirtis meilės, gėrio, tolerancijos, harmonijų ir pan. srityse. Tokio tipo žmonės gyvenimą žymiai geriau supranta už intelekto žmones, nes realybėje egzistuoja Dievo stebuklai, su kuriais susiduria dvasios žmonės, o intelekto - nieko apie tai nežino.
Povilas priklauso intelekto žmonių grupei ir nereikia ant jo pykti , o dauguma skaitytojų priklauso šiame forume širdies ir sielos žmonių grupei. Aš pats esu sielos žmogus ir sugebu bendrauti telepatiniu būdu su kitais panašiais į mane žmonėmis šiame forume.
"Dieviškas mastymas" Povilui reikėtų suprasti tai, kad mąstau tokia pat filosofiją, kokia mastė Jėzus ir aš niekad nesiekiu sau naudos , o vadovaujuosi pagal išskirtinį sąžiningumą, kuris ne man teikia naudą, o pasaulio kūrėjui, apie kurį Tu Povilai nieko nežinai. Aš nepriklausau jokiai religijai, o esu jų ekspertas, man būna iš anksto žinomi dar neįvykę žemės drebėjimai, kurie įvyksta ir kiti nežemiški dalykai.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 14:40

4. Ar yra šiame forume žmonių, kurie prieš naujus metus 2009 metais, apie 6 val. ryte matė danguje stebuklą, kas matė tas žino koks tai stebuklas.... stebuklas buvo parodytas mano prašymu , kad jis būtų parodytas šauniems žmonėms. Jei yra , tai norėčiau su jais pabendrauti....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 15:00

5. Malonu Dovydai kad pastebėjai kritiką, tačiau Tau Dovydai nėra žinomas mano gyvenimas ir padėtis, realioje Tiesoje aš tikrai nesiekiu sau naudos čia žemėje, man labai sudėtingas gyvenimas yra....aš niekad nerišau tokio dalyko " taip darau todėl, kad man geriau bus ", tokia padėtis susidarė man jos specialiai nesiekiant, aš aukojausi nieko nežinodamas, tik po kančių, išaugus sąmoningumui įžvelgiau, kad klaidos nepadariau pasirinkęs tokį gyvenimo kelią. Aš Dovydai 5 metų vaikas prisiekiau sau ir Dievui eiti kristaus keliu, gerai nesuprasdamas, kas tai per kelias ir 39 metus gyvenau psichologiniame košmare.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 16:01

6. Na išties labai nustebinai mane Dovydai, aš be žodžių likau po Tavo tokios žinutės. " Labai didžiuojiesi... ", ar pas Jėzų egzistavo puikybė ?, kodėl man tokias nesąmones rašai?.....
Manau mes tikrai nesusikalbėsime, vienas kito nesuprasime... pamiršk, ką aš apie kristų rašiau ir vadink mane Vidmantu. Jei mano kelyje nebūtų buvę dvasinių - psichologinių kančių, tai nebūtų ir Kristaus kelias...., daugiau aš Tau Dovydai nieko neaiškinsiu, juk pats turbūt geriau supranti virš sąmonę nei aš ( APLAMAI JOS NESUVKDAMAS ).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 17:30

7. Sniegena.... malonu, kad įsiterpei į absurdišką mūsų pokalbį, tačiau aš privalau atsakyti į man užduodamus klausymus.
Koks klausimas šioje temoje Tave labiausiai domina?


Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 17:46

8. Na tikrai Andriau, aš esu nustebęs tiesiogine prasme kai kurių šio forumo dalyvių asmenybių situacija.... šiame forume apie sąmoningumo ugdymo temą nėra ko kalbėti, jei kai kurie žmonės " gyvūno" situacijoje randasi.... Aš Andriau niekad nežaidžiau ant smėlio ir neturėjau jokių žaislų žaisti žaidimams. Linkiu Jums stiprybės einant sąmonėjimo labirintais.... Aš pasitraukiu iš šio forumo.
Dėkoju už pokalbius, nors tie pokalbiai ir neįtelpa sveiko proto ribas kai kuriems forumo dalyviams.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 20:45

9. Pastaba ; Dar nebuvo žinomos tikrovės, rašant šį tekstą, šiuo metu !

Vidas,

Kas susiję su Ieva ir Adomu, tai aš visu 100 procentų negaliu teigti, kad Jų nebuvo, pagal mane buvo sukurta žmonių bendruomenė, nors …..berašydamas gavau patvirtinimą iš Dieviškų fragmentų, kad tiesą rašau, o buvau pats suabejojęs savimi.
Kas Jėzaus fizinis tėvas tikrai nežinau, nes Jis to neįvedė į savo programas, aš žinau tą , ką Jis norėjo, kad aš žinočiau po 2000 metų, Jis labai mažai įvedė į programą apie save informacijos ( prisimenu, jo matomą žemės vaizdą, kelis kankinimo epizodus, moterį kažkokią dalyvaujančią kankinimuose ir morališkai Jį palaikančią, bei pačias jo mintis, kad norėtų grįžti po 2000 metų žmoguje….. netgi Jis laiką užprogramavo, kelių metų sulaukęs aš viską sužinosiu apie tai, ką dabar rašau. Jis pats parinko mano šiuolaikinius tėvus man, šalį, ir netgi pats akių spalvą parinko, kad atitiktų žemišką spalvą žolės ir medžių. Aš labai puikiai prisimenu jo pomirtinę būklę, netgi jo bendravimą su kažkuo, kai vyko antras pasaulinis karas, jo didžiulį norą grįžti į žemę, kad nugalėtų ” šėtoną” ir įkurtų rojų žemėje ) …..Kitų informacijų aš nežinau apie Jėzų, ar jis darė stebuklus Dievo pagalba ar ne tikrai to nežinau…… Kas liečia, jo gimimą be nuodėmės, mano nuomone Jis gimė, kaip visi žmonės gimsta, tačiau gyvendamas žemėje ištobulino sielą, o gal čia paties kurėjo triukas toks buvo su Juo, nes pasaulio kūrėjas irgi nori rojaus žemėje, o ne karų… man tie dalykai nėra žinomi, ta reali tikrovė, tik žinau, kad, aš kai gimiau, dar nemokėdamas kalbėti , traukė mane priešinga kryptimi visi jausmai, nei kitų žmonių…., mane traukė į gėrį, o ne į nuodėmes.
Aisti … tikrasis rojus yra visai kitoks, nei žmonės supranta ir išsivaizduoja Jį. Nereikalinga tą daryti, ką daro Jūsų bažnyčia, tik būtina žmogui pačią sielą tobulinti, tas yra Būtina žmonėms, o nuiminėti žmogui gimtąją nuodėmę, tai yra religinis triukas daugiau nieko aš tame neįžvelgiu.

JĖZUMI KRISTUMI LAIKOMU ASMENIU ESU AŠ PATS, nes juo buvau prieš 2000 metų !

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-05 21:27

10. Aš esu tikrai ne Jėzus - kristus, kaip kažkas supranta iš mano pasisakymo ir tikrai nesu religinis šizofrenikas visa tai tik laikas įrodys ....... Dovydai Jei gali parašyk man į el. paštą, manau Tu esi vertas malonių gyvenimo staigmenų tiesiogine to žodžio prasme, o kitiems dar reikalinga tobulėti su laiku. ( Snieginai... patariu prisijungti prie Dovydo).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-06 10:59

11. Dievas žmogiškajame supratime....

2008-01-23 13:54 — Vidmantas

Aš šiame straipsnyje paaiškinsiu skaitytojams patį pagrindą, kas skiria žmogų nuo Dievo. Daugelis atsakytų , kad nuodėmė...... tačiau toks atsakymas nėra pilnas, tik tam tikra prasme jis teisingas.
Savo straipsniuose aš aiškinu apie dvasingumą , gėrį ir kitus panašius dalykus ko žmogui reikalinga siekti....., tačiau tuos mano rašomus tekstus skaitytojai supranta labai skirtingai, arba išvys nesupranta ir nesigilina į juos. Žmonėms yra sunkiai suderinamas dvasingumas su materialiu pasauliu, kaip pinigais, arba kitais dalykais teikiančiais kūniškus malonumus. Dėl to ir kyla nesusipratimai tarp pačių žmonių......, kiti išvys neigia patį Dievą ir panašiai.
Pirmiausiai bet koks žmogus turėtų suprasti, kad ŽMOGAUS PROTAS IR SĄMONĖ YRA SKIRTINGI DALYKAI. Nes šiuose žodžiuose glūdi pats pagrindas, tik sąmojingesnis žmogus sugeba teisingiau skaityti kito parašytą ar ištartą žodį, nes tas pats žodis turi skirtingas reikšmes. ( man yra sunku perteikti teisingas tekstų mintis ).

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-02-07 11:41

12. Na tikrai Romai yra šaunu , kad prisimeni vaikystės nuostabias dienas.... aš Romai ir dabartyje su tuo gyvenu, apie ką rašai, nors turiu 40 metų, jaučiu pušų dvasią, ir kitų medžių, bei visos gamtos, tai tikrai nuostabūs jausmai.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-10 11:46

13. Man labai dažnai būna, kad pavyzdžiui kažką darau ir dėmesį nukreipiu kitur, tada savaime tas darosi ką dariau be dėmesio be sąmoningo protavimo, nežinau net kaip tai pavadinti tokias situacijas, darau vieną , o galvoju VISAI KITKĄ IR MAN PAVYKSTA DU VEIKSNIAI IŠ KARTO DARYTI, būna, kad mašina važiuoju ir užsisvajoju kažkaip, net gerai kelio nematydamas nuvažiuoju iki 50 kilometrų ir , kai atkreipiu dėmesį į vairavimą negaliu pats suvokti, kaip aš 50 kilometrų vairavau galima sakyti kelio nematydamas, nors akys matė tačiau sąmoningai būdavau atsijungęs nuo vairavimo......
Būna man net tokių atvejų, kad braižau schemą kompiuteriu ir mintys būna kitur nuklydę, man vis tiek pavyksta schemą braižyti be minčių, nors braižymas reikalauja savarankiško protavimo ir mastymo..... kaip Jūs ir Povilas paaiškintumėte mano tokias situacijas juk Povilas rašė, kad be sąmoningumo avariją galima padaryti, tai kodėl aš nepadarau avarijų ?

Ačiū už atsakymus.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-12 11:55

14. šiandien dar sykį labas.... norėčiau, kad Povilas man paaiškintų ( jei gali ) ir šias situacijas, kurias rašiau prieš dvejus metus.

Dievo stebuklai žmonėms, mylintiems jį ir žmoniją Peržiūrėti Redaguoti

2008-05-29 18:15 — Vidmantas

Labas mielieji skaitytojai. Šis mano rašomas straipsnis yra ypatingas tuo, kad žmonės mylintys Dievą susiduria su jo stebuklais ir gali gyventi nuostabų gyvenimą . Aš asmeniškai tyrinėjau gyvenimo situacijas ir dvasingumą, tyrimai parodė neįtikėtinus dalykus. Mano visas mastymas buvo panašesnis ne į eilinio žmogaus , o į Kristaus, nes visas gyvenimo situacijas vertinau ne savo naudai, o Dievo akimis žiūrėjau į pasaulį.
Pirmiausiai galiu pasakyti , kad taip gyvenant ir mąstant pildosi visi žmogaus norai....., ko tik širdis įsigeidžia ir tas su laiku išsipildo.
Aš prieš du metus susirgau paveldima ir nepagydoma liga, nes gydytojai paaiškino, kad ji yra neišgydoma tik apgydoma ( žvynelinė ), tačiau aš pilnai išgijau per 4-5 dienas nenaudojant jokių vaistų, nes kai naudodavau apgydavau ir vėl liga atsirasdavo, tas truko beveik metus. Vieną dieną pakalbėjau mintyse su Dievu " iš kur man ta nemaloni liga, jei aš tave visa širdimi myliu, bei tavo visą kūriniją myliu, aš nemoku net mintimis nusidėti, o sergu nepagydoma liga". Po šių minčių ryte atsikėlęs žiūriu , kad per naktį sugijo visos rankos ir kojos, nors vaistais jau nebuvau tepęs savaitę..... aš labai nustebau ir praėjus 5 dienoms net žymės ant kūno neliko, nuo to laiko praėjo beveik metai ir panašumo nebuvo per tą laiką, kad pasireikštų liga.
Kitas dalykas mintimis galiu nuimti bet kokį skausmą sau, net neišsivaizduoju kaip tai paaiškinti.... gyvenime būna , kad suskausta kas nors ir mintimis per kelias sekundes užblokuoji skausmą.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-12 16:26

15. 1,2,3 Atsakymas yra teisingesnis, atitinkantis realią tikrovę, nes pasąmonė ir sąmonė gali dirbti nepriklausomai viena nuo kitos, tai yra mano ištirti reiškiniai ir su Tavimi Povilai aš atsisakau bendravimo, nes esi neteisus, teisingumo Tu negali suprasti per savo neigiamus bruožus ir nieks negali Tau kitos tiesos paaiškinti kokią pats suvoki.

Vidmantas ~
2010-03-12 17:25

16. Teisus Povilai esi sakydamas , kad sąmoningas dėmesys yra vienas, tačiau matau nesi girdėjęs apie tokias situacijas, kai žmogus sąmoningu protavimu elgiasi vienaip, o pasąmonė žmogaus judesius kontroliuoja kitaip tame pačiame laiko epizode....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-13 11:37

17. Aš nesuprantu Auriau ar Povilas iš tiesų nesupranta situacijų apie ką mes rašome, ar jis piktybiškai apsimetinėja, aš net nežinau ką ir berašyti jam, nes jis viską savaip interpretuoja lyg iš tiesų nesuprastų, tik įrodinėtų savo kažkokį pranašumą.

Vidmantas ~
2010-03-13 12:44

18. "kai žmogus sąmoningu protavimu elgiasi vienaip, o pasąmonė žmogaus judesius kontroliuoja kitaip tame pačiame laiko epizode...." Vidmantas.............
Ką reiškia "sąmoningu protavimu ELGIASI vienaip"? Poelgis yra jau įkūnytas protavimas: žodžiu, mimiką, raštu, kūnu. Tai kaip tai išeina? Tu sąmoningai ELGIESI VIENAIP, o pasąmoninai (refleksiškai) kitaip? Tu savęs nevaldai?

Aš Povilai kai noriu save valdyti visada valdau save ir darau tą ką sąmoningai sugalvoju, tačiau būna situacijos, kurias pavadinčiau išskirtinėmis; pvz; braižau kompiuteriu el. schemą ir mane kažkas užkalbina atitraukia dėmesį, aš braižau toliau schemą apie ją negalvodamas tik kalbėdamas su kitu žmogumi ir man pavyksta apie vieną dalyką galvoti ir kitą darbą dirbti nieko apie tą darbą nemąstant, nors be savarankiško mastymo rodosi tas darbas neįmanomas, aš net ją galiu braižyti be jokių minčių.
Ne per seniausiai turėjau vieną tikrai įdomų epizodą. Buvau nuvykęs į vieną UAB firmą ir buvo toks variantas; Galvoju sąmoningai " Na tikrai šiuo metu negalima eiti pas direktorę tos firmos dėl tam tikrų priežasčių, palauksiu" ir pats nejaučiau, kaip su tokiomis mintimis perėjau kalidorių, susiradau direktorės kabineto duris ir jas atidariau sąmoningai nežinodamas net kur jos randasi..... atidaręs duris sutrikau ir pasimečiau, nes sąmonėje egzistavo visai kitos mintys.... O direktorė pamačiusi mane pasakė ; labai gerai, kad atėjai... užeik.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-13 15:26

19. Labas Romai ir kiti forumo dalyviai.... aš įdedu Jums paskaityti savo situacijas, kurias rašiau "likimas lt." diskusijose pernai.

Man kartais būna prieš 3-6 dienas žinomi žemės drebėjimai , kurie įvyksta tiksliai tose vietose, kuriuose žinodavau ( cunamis man buvo žinomas kad įvyks prieš kelias dienas, tas pats buvo ir su Italijoje įvykusiu žemės drebėjimu ).

2009-08-27 16:21:04
Vidmantas

Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti. Tema: Reikia įrodymų ?

Man labai įdomu yra, kas pagimdo tą nuojautą iš kur ji atsiranda, juk iš niekur nieko taip neatsiranda... Aš labai gerai prisimenu savo mintis, būna tokia pat situacija, kokią mintimis regėjau, nebūna ji panaši į minčių matomą situaciją, tai nėra panašumas, o vienodumas. Nuvažiavau į kaimą ( tėviškę ) ir susitikau buvusį kaimyną, vaikais būdami draugavom... pradėjau su juo kalbėti, jis mane užkalbino. Bekalbant žiūriu jam į akis ir nukrypo mano mintys nuo temos, nes galvoje atsirado mintis, kad jį tą buvusį draugą užmuš kažkas negyvai, net negera pasidarė ,nes žinojau pagal minčių pobūdį, kad tokios mintys visada man išsipildydavo ... netgi nukreipiau žvilgsnį į kelią ( gal mašina jį užmuš ), tačiau pajutau širdimi, kad ne mašina, niekaip nesupratau, kas jį turi užmušti negyvai ir už ką. Nusprendžiau jį perspėti, nes žinojau, kad tai išsipildys, tačiau niekaip nesugebėjau jam pasakyti, nes iškart užvaldydavo mintis , kad
tai nesąmonė... Po savaitės atvažiavo į mano namus Panevėžyje mama su seserimi ir pasakė, kad tą kaimyną, su kuriuo kalbėjau užmušė sugėrovai prie degtinės butelio... Panašių pavyzdžių pas mane labai daug yra, neįmanoma visų išpasakoti.

- Vidmantas -

Būna, kad aš pasąmonėje matau įvykių eiga, kurios po tam tikro laiko tiksliai išsipildo taip kaip mačiau.
Pagal mano ištirtas situacijas, Romas yra daug teisesnis už Povilą, o gal ir Povilas sugebės paaiškinti mano aprašytas situacijas, aš to nežinau...

Ačiū už atsakymus !

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-15 11:23

20. Man malonu, kad yra žmonių, kurie domisi dvasiniais ir kitais gėrį ir meilę skleidžiančiais siekiais. Padėtis su žmonėmis turintiems metų, dabartyje yra tikrai prasta , kaip Romai rašai esaties atžvilgiu... Mano požiūriu dauguma žmonių pasidarę, kaip "LOGINIAI KOMPIUTERIAI", o ne žmonės turintys reikiamas vertybes ir jausmus, tam dalykui ( ESATIES ATŽVIGIU ). Reikėtų Romai žmonėms filosofiją keisti, vertybių skalę keisti, išmokti tyrai mylėti viską kas supa mus t.y. gamtą, žmones, gyvūnėlius, Dievą ( nes Jis tikrai egzistuoja ) vienu žodžiu viską, reikia Būti nuostabiu žmogumi savo ir Dievo sąžinės atžvilgiu, turėti visus moralės ir dorovės supratimus, būti tolerantišku ir t.t. Tik išpildžius mano parašytas mintis gali pas žmogų sugrįžti bendravimas su esatimi.

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-16 09:13

21. Man Gediminai pačiam priežastys nežinomos, aš nenoriu būti pranašesnis už kitus, taip pat jokiam žmogui nesiruošiu tarnauti, apie tai net nebuvo minties manyje iškilusios... nemanau, kad prieš mane kas nors atsisuks, mane saugo Dievo ląstelės, kurioms aš esu paaukojęs savo gyvenimą, materialius malonumus ir visą kitką.....

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-18 19:32

22. Gediminai , aš Jums siūlau viską išsiaiškinti kas yra rašoma "viduje.puikiai.lt" tinklapyje, ten yra atsakymas į Jums dominančius neaiškumus.
Jus gerbiantis - mylintis Vidmantas

Vidmantas ~ grinciukas7@gmail.com
2010-03-18 20:30

PASIRAŠO : DIEVAS

Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas.
SĄMONINGUMO UGDYMAS :

                                                                                                 حركة الانسان الكوني: من هو الانسان الكوني؟ بقلم:- وليد عبدالله


Vidmantas !

Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti ! Tema: Yra toks reiškinys Deja Vu

1. Vaidute 14...

Jei nori paskaityk šiame tinklapyje " tai ką sunku paaiškinti " skiltyje " mintys ir realūs įvykiai ", ten yra atsakymas į Tavo klausimą, ir parašyk savo nuomonę, ką manai apie tai . Ačiū

2009-11-03 15:43:45
Vidmantas

2. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Evaldai manoji tiesa turi įrodymus, aišku tuos įrodymus aš tik žinau. Sudėtingas šis pasaulis, o aš jame per daug atviras ir tas atvirumas man nekaip atsiliepia. Aš žmonių nekaltinu, kaip rašot, o stengiuosi rašyti tiesą, kaip yra. Mano dvasingumas yra surištas su materializmu, aš ne prieš darbą ir pinigus esu, o pats kaip žmogus nebegaliu materialiai mastyti ir gyventi kaip kiti.

2009-11-03 15:14:44
Vidmantas

3. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Man Agne labai norisi su gerais žmonėmis pasidalinti tuo, ką aš iš tiesų žinau ir jiems padėti žiniomis, bet kai aš pradedu aiškinti, kažką pradedu suprasti , kad manimi žmonės netikės, o kažkokiu ligoniu palaikys, tada ir išsivysto tokie dalykai, apie kuriuos rašai. Aš gerai suprantu žmones ir suprantu tai , kad jie negali gerai manęs suprasti, nes žmonių filosofija arčiau materializmo yra, o mano arčiau dvasinės srities.

2009-11-03 14:53:12
Vidmantas

4. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš gyvenime neieškojau sau kažkokio žmonių pripažinimo ar pagarbos ir dabar neieškau. Man pagrindas yra, kad iš Dievo gaunu pripažinimą ir visa kita, ten kur egzistuoja reali tikrovė ir tiesa, o ne žmonių haliucinacijos, kuriems net paaiškinti sudėtinga.

2009-11-03 14:38:53
Vidmantas

5. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Miela Agne, per tokias filosofijas, kaip Tavo aš kenčiu nuo žmonių. Aš nesistengiu kažką labai įrodyti žmonėms, tik informaciją pateikiu, o pats žmogus atsirenka pagal gėrio ir blogio balansą tikėti tuo ar ne, tai priklauso nuo paties žmogaus.

2009-11-03 14:01:13
Vidmantas

6. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš Evaldai nepažįstu to Vidmanto, apie kurį rašai, tad negaliu ir apie panašumus spręsti. Aš pats nuo 5 metų pradėjau domėtis dvasine sritimi, o dabar turiu 40 metų. Aš žmogus, kuris paaukojau savo gyvenimą ir visokius malonumus dėl to kad išsiaiškinčiau realias tiesas ir padėčiau žmonėms susigaudyti tikrovėje, o gaunasi taip, kad aš išsiaiškinau per pragariškas situacijas tiesas kad padėčiau žmonėms, kur žmonės manimi netiki, o tik skaudina mane.
Aš Evaldai Dirbau sudėtingus inžinerinius kūrybinius darbus ir paaukojau savo karjerą, bei darbą dėl tiesos ir vidinio žmogiško grožio atskleidimo. Mano Evaldai kitokia visai filosofija nei tavo ar kito žmogaus, aš neturiu neigiamų žmogiškų charakterio bruožų, todėl man Dievas ir apsireiškė. Aš Evaldai žinau iš anksto dar neįvykusius įvykius kartais, taip pat ir pomirtinę egzistenciją, bei kitų žmogui nesuvokiamų stebuklų.

2009-11-03 13:23:12
Vidmantas

7. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Aš Evaldai žiūrėjau Tavo nuorodą apie Vidmantą... Deja aš pirmąsyk matau tą nuorodą , kurią idėjai, patikėk čia ne tas pats Vidmantas, ir neišsiaiškinęs asmenybių manęs su kažkokiomis nesąmonėmis neteršk, mano mąstysena truputį kitokia nei to Vidmanto, kurį Tu Evaldai turi mintyje... Pirmiausia gerai išsiaiškink, o po to daryk veiksmus.

2009-11-02 16:44:44
Vidmantas

8. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Evaldai..... Tu, o ne aš turi problemų, kurias sužinosi tik išėjęs iš šio pasaulio, nemanau, kad Tu kaip Aš paaukojai gyvenimą, kad žmoniją apšviestų.

2009-11-02 13:34:20
Vidmantas

9. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Dievas tai labai, labai sudėtinga sistema, kurios žmogaus protas nepajėgus pilnai suprasti, tai ne iš tikėjimo rašau, o iš ištirtų reiškinių ir situacijų... Kadangi aš pats gyvenu Kristaus filosofija ir psichologija, man Dievas ir jo sistema atsiskleidė, tačiau tik man, aš kitam žmogui esu bejėgis išaiškinti. Kai dalyvavau šiame tinklapyje dar nežinojau pilnos tiesos, o dabar jau žinau, nes patyriau vieną labai svarbų visiems žmonėms reiškinį, apie kurį nenoriu žmonėms rašyti ( apie 5 sekundes buvau pasaulyje kuris randasi anapus ) man jau žinoma kas manęs laukia po mirties, aš Dievo prašiau, kad man Jis tai atskleistų ir neseniai tai atskleidė. Jokia religija nežino tiesų, remiasi aklu tikėjimu, o man jau žinoma.
Rašau labai sudėtinga sistema, nes Dievas iš savęs išvysto kiekvienai gyvybei savo fragmentą, kitaip išsireiškus kiekviena pasaulyje gyvybė turi savo "Dievą", kurie tarpusavyje sąveikauja ir sukuria labai sudėtingą sistemą. Aš Jums apie Dievą atskleidžiau labai mažai informacijos, nes žmonių suvokimas yra labai ribotas.

2009-09-18 18:43:04
Vidmantas

10. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Labas Algirdai. Na išties pilnai atsakyti į Tavo klausimą šiame tinklapyje yra neįmanoma, tačiau kažką galima. Mano gyvenimas yra tikrai išskirtinis, nei kitų žmonių.
Aš nežinau Algirdai ar Tu tikintis esi , ar ne ......Pirmiausiai aš įtikėjau aukštesne jėga, nei žmogaus protas, nes mano logišku supratimu savaime pasaulis taip tobulai pats iš niekur nieko negalėjo susikurt. Jokiose religijose neradau tikslių paaiškinimų, visada atsidurdavau aklavietėse, supratau, kad religijos pačių žmonių išgalvotos, nežinančių realių tiesų, tačiau tikėjau aukštesniu protu ir jėga. Žinojau, kad jei žmogus tyras , sąžiningas, gyvenantis su meile ir gėriu, visada vadovaujasi ne savo naudai, o pagal jam žinomą teisingumą, kad jis ir nukenčia, vis vien vadovaujasi teisingumu, toks žmogus bus vertinamas kūrėjo, kad ir kas jis bebūtų. Mano visa teorija pasitvirtino 100 procentų. Aš prisiėmiau Jėzaus Kristaus, kaip religijose rašomą, visą filosofiją ir psichologiją sau... pats taip mąstau, ir myliu visą pasaulį, netgi nepažystamus žmones ir gyvūnėlius. Aišku man gyventi būna kartais labai sudėtinga, esu šio pasaulio auka, tačiau žinau, kad mano vidinis "aš" nemirs su kūnu, tą esu išsiaiškinęs 100 % ( turiu savyje įrodymus ).

2009-09-18 16:27:59
Vidmantas

11. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Na iš tiesų labai didžiulė paslaptis ir mistika egzistuoja manyje ir realybėje. Aš truputį anksčiau atlikau kelis eksperimentus. Sėdėjau namuose prie kompiuterio ir prisiminiau ateities žinojimus savyje ir sakau sau mintyse " Dieve, kaip įmanomi tokie dalykai, prašau duok man dar kažkokią žynę apie kokį nors įvykį, kad aš būčiau tikras jog aš nesapnuoju, kad išties tokie dalykai egzistuoja" ir kaip Jūs manote, kokia mintis mane užvaldė po šių minčių " bus vilkų užpultos avys prie Panevėžio " Nusispjoviau nuo savo tokios minties ir sakau " kažkokie išsidirbinėjamai iš manęs daromi", nepatikėjau nei už ką tomis mintimis... Praėjus keliomis dienomis po šių minčių užgirstu per televizorių, kad Panevėžio rajone, vilkai apdraskė avis ( vilkė su vilkiukais ), sakė ir kaimą tik dabar nepamenu. Ką jūs mano vietoje galvotumėte aš nežinau, tačiau mane net prakaitas išpylė nuo tokios naujienos.
Po šio eksperimento atlikau kitą, nes man buvo įdomu ar iš manęs informacija persiduoda kitiems per mintis. Sakau sau mintyse " Dieve perduok bažnyčiai ir kunigams tokią žinia, kad Dievo žmogus negali suprasti, nes proto ribos to padaryti neleidžia... aš nueisiu į bažnyčią įsitykinti ar ta žinia pasieks adresatą ar ne", tačiau netikėjau, kad ką nors išgirsiu apie šias mano mintis. ..... Per pamokslą kunigas atkartojo mano mintis, ir visas pamokslas buvo šia tema. Kai išgirdau savo mintis, vėl šaltas prakaitas išpylė, nuo to laiko, daugiau nebeeksperimentuoju, užteko dviejų situacijų...

2009-09-16 17:41:23
Vidmantas

12. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Aš nemanau, kad tai sapnas būna, mano supratimu būna panašiai, kaip man... iš visa to galima daryti tokią išvadą, kad visi įvykiai susikuria iš anksto ir po kiek laiko jie pasireiškia fiziniam plane ( realybėje ), sumuojant mano situacijas, tai kito paaiškinimo neįmanoma rasti.

2009-08-27 21:33:17
Vidmantas

13. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Reikia įrodymų ?

Man sumuojant visas situacijas yra 100 procentų žinoma, kad erdvėje egzistuoja protaujančios ląstelės, kurias galima būtų pavadinti Dievu, žinant mano visas situacijas kito paaiškinimo neįmanoma rasti, ir aš per savo širdies tyrumą papuolu į Dieviškus ir sielų programas, kurios rezultatai pasireiškia vėliau.....

2009-08-27 21:17:18
Vidmantas

14. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: prakeikimas

Vida... Tau kaip asmenybei reikėtų mastymą - psichologiją truputį keisti, tada ir pamatysi rezultatus...., tu dabar gyveni užburtame rate ir iš jo ištrūkti yra nesunku žinant, kaip tai padaryti... Daugiau pradėk vertinti dvasines vertybes, tyrumą, sąžiningumą ir vidinį žmogaus grožį (meilę ), mažiau žiūrėk į materialines vertybes ... man yra žinoma, kad tai Tau tikrai padės ištrūkti iš užburto rato ir psichologinio chaoso tavo viduje. Nuostabių žmonių jokie prakeiksmai neveikia , tai man yra žinoma visu 100% ... Dabartinėje visuomenėje gyvenant, tai daryti yra labai sunku ir nepopuliaru, tačiau tai vienintelis kelias yra, kiti keliai bobučių pasakos ir pan.. Aš savo gyvenimą esu paaukojęs dėl žmonių gerovės, susiduriu su jokiam mokslui nesuvokiamais reiškiniais, tai yra Dievu ar ne nežinau, tačiau žinau 100 %, kad egzistuoja aukštesnė sistema, nei žmogaus protas...

2009-08-27 16:21:04
Vidmantas

15. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Vatikanas

Evaldai apie kokį forumą kalbi? , ir apie kokius smegenų plovimus rašai? Gal gali man plačiau paaiškinti savo parašytus žodžius. Aš rašau straipsnius " viduje puikiai.lt " ir nepamenu, kad būčiau dalyvavęs forumuose kuriuose mane būtų panaikinę. Pas mane nei dalelytės neegzistuoja melo ir mane skaudina tavo parašyti žodžiai, arba tu kažką maišai su kitu asmeniu , aš per visą savo gyvenimą nesu smegenų pudrines ir tu pirmas žmogus, man tai rašai... prieš tavo klaidingą mastymą gali atsisukti Dievo Bausmė Tau, aš kalbu iš patirties .Visiems tas buvo kas stojo man skersai kelio , tai gryna tiesa.

2009-08-26 14:11:36
Vidmantas

16. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Reikia įrodymų?

SharXan, rašai , kad daug ką galėtumei paaiškinti, kaip paaiškintumei mano situaciją " Mintys ir realūs įvykiai ", jei neskaitei paskaityk ir paaiškink, nes aš 5-6 žmonių mirtis žinojau iš anksto, netgi kaip jie žus ar mirs ir t.t.

2009-08-26 13:59:17
Vidmantas

17. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Vatikanas

Aš pilnai pritariu SharXan, nes aš esu įsitikinęs, kad Vatikanas tikrai visko nežino šiame mūsų pasaulyje... aš žmogus, kuris visa siela ir širdimi priartėjau prie gėrio, dvasingumo ir vidinio žmogiško grožio, tad patiriu tikrai mokslui nepasiekiamus reiškinius savyje ir labai daug žinau tiesos, ko pasaulis nežino, tačiau ne viską žinau ir aš gyvendamas su idealia sąžine ir meile.......

2009-08-25 18:53:40
Vidmantas

18. Skyrius: Tai, ką sunku paaiškinti
Tema: Mintys ir realūs įvykiai

Man labai įdomu yra, ar tik man stebuklai egzistuoja tarp minčių ir realių įvykių, ar yra daugiau žmonių kuriems būtų tas pats, kaip man. Na iš tiesų, ši tema yra labai plati, aš pabandysiu trumpai paaiškinti situacijas. Aš mintimis su kažkuo bendrauju, kas viską žino šiame mūsų pasaulyje ( gal tai Dievo ląstelės ). Vyko žemės drebėjimai , cunamis ir Italijoje... abu žemės drebėjimus žinojau iš anksto jiems dar neįvykus, tiksliai žinojau kur jie įvyks (vietoves ), aš tokius dalykus sužinau likus 3 - 6 dienoms prieš įvykį . Tačiau ,kad tai būtų sutapimai ,taip nėra, nes man būna žinomos ir smulkmenos tų įvykių ir neįmanoma nuspėti iš niekur nieko tokius dalykus, nes kai su mintimis vyksta bendravimas, jaučiu, kad yra daromas mano mintyse vertimas į Lietuvių kalbą, kad suprasčiau, iš nežemiškos kalbos.
Labai daug atvejų užfiksuoju mintimis ( pasąmonėje matau nuoseklų įvykių eigą ir sąmoningu protu dalyvauju tose įvykių eigose, po to viskas labai tiksliai išsipildo, taip kaip mintimis viską mačiau).
Nusipirkau naujas šarvo duris namuose ir po savaitės rite pabudęs jaučiu kažkokį nežemiška vertimą į Lietuvių kalbą apie šarvo durų rankeną, tipo, kad ji suges. Aš žinojau, kad tokie dalykai tiksliai išsipildo ir žmonai pasakiau turi sugesti naujų durų rankena ... tą pačią dieną ir sugedo durų rankena (nutrūko spyruoklė ).
Mano visas gyvenimas nusėtas tokiais pavyzdžiais, kad sutapimais ar nuspėjimais neįmanoma būtų pavadinti. Aš prieš 10 metų pradėjau gyventi labai tyrą ir sąžiningą gyvenimą, be jokių nuodėmių, tada iškart pastebėjau tokius dalykus. ( Be nuodėmių aš visada gyvenau, tačiau kūnu dariau nuodėmes, per žmonių piktybiškumą, nes neįmanoma buvo išsibalansuoti egzistencijoje tarp DIEVO BEMATERIJOS IR ŽMONIŲ ! ).

2009-08-21 18:38:53
Vidmantas

19. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Labas skaitytojai. Jei žmogus savyje neranda Dievo, tai tada tam žmogui reikia idealiai išsivalyti prieš savo sąžinę, tapti labai tyru žmogumi ir gyventi su meile , bei vidiniu žmogaus grožiu. pas tą žmogų turi būti švarios mintys, negalvoti sąmoningai blogybių..... ir aš garantuoju, kad toks žmogus suras Dievą savo viduje. Aš seniai Jį suradęs esu ir susiduriu su mokslui nepasiekiamais reiškiniais. Aš rašiau, kur galima paskaityti žmonėms, tačiau administratorius suprato, kaip reklamą.

2009-06-26 12:39:16
Vidmantas

20. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Meilė. Ji gyva mumyse.

Mielieji... meilė yra pagrindas gyvenime, tik su meile žmogus priartėja prie Dievo, gėrio ir vidinio grožio.

2009-06-26 12:22:17
Vidmantas

21. Skyrius: Mintys ir apmąstymai
Tema: Ar tikite Dievu?

Labas forumo dalyviai ir lankytojai, aš šį klausimą gvildenau labai daug metų, tai yra aiškinausi tiesą, kas susiję su Dievu. Na, Dievas tikrai egzistuoja, tačiau visai kitaip yra nei žmonės jį supranta... Dievo dalelė yra kiekvienoje pasaulio gyvybėje. Dievas tai visa visuma - visa žmonija ir gyvūnija, tik virš sąmonės lygmenyje pilnai Dievo sąvoka suprantama. Dvasinėje egzistencijoje, egzistuoja Kūrėjo - Dievo - Tėvo dvasia ( aukščiausias protas – virš sąmonė )... visai tai yra mano ištirta su įrodymais, kurie yra manyje. Aš jums patarčiau Dievo ieškoti savyje , savo viduje, tai teisingiausias kelias žmogui yra.

2009-06-25 17:54:56
Vidmantas

22. Skyrius: Mintys apie mistiką
Tema: Atsiskyrimas nuo fizinio kūno

Man teko atsiskirti nuo fizinio kūno per gėrį ir Dievišką meilę. Šis būdas ne kiekvienam žmogui pasiekiamas, reikia labai tyru ir sąžiningu žmogumi būti. Aš jau 10 metų gyvenu mistikos - stebuklų savo vidiniame pasaulyje... gyvenu su didžiule meile ir gėriu širdyje. Man teko jausti savyje kitų žmonių mirusių ir gyvų sielas, tai neapsakomai keistas jausmas... aš puikiai žinau, kaip atrodo atsiskyrusi nuo kūno siela, tačiau žodžiais paaiškinti yra labai sunku, nes tai tam tikras jausmas, su mintimis.

2009-06-25 17:32:34
Vidmantas

Skaitėte mintis, iš mano susirašinėjimo internete, skyriuje : Tai, ką sunku paaiškinti !


Pasirašo : Vunderkindas - INDIGO Vidmantas Grinčiukas.                      

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !