ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ

DIEVAS ABSOLIUTAS !                                       Žmogaus pasirinkimas | Zarasų Švč. M. Marijos Ėmimo į dangų parapija

ŽMOGAUS GYVENIMO PRASMĖ ! (Dėl ko gyvename?) !

Tekstą rašė : INDIGO ŽMOGUS (Parapsichologas - Kristaus LOGAS) Vidmantas Grinčiukas

Laba Diena gerbiami ir mylimi žmonės. DĖL KO MES GYVENAME ?. Manau, kad šis klausimas domina kiekvieną žmogų individualiai. Ar mes susimąstome, dėl ko mes gyvename ? (ar mes susimąstome savo gyvenimo prasme ?) Kiekvienas iš mūsų praleidžiame vaikystę, po to darbas (KARJERA) ir ateina senatvė, po kurios seka mirtis. Kokia yra tokio gyvenimo prasmė ?, manau daugeliui žmonių jinai yra susijusi su pinigų ir kūniškų malonumų siekiu, o kai numirštame, nebereikia pinigų ir malonumų. Jei Dievo nebūtų, tai gal ir pateisinčiau tokią gyvenimo prasmę, tačiau egzistuojant Dievui, tokia gyvenimo prasmė yra klaidinga ir neteisinga !

Žmogaus gyvenimo prasmė yra : Labai, labai mylėti DIEVĄ ir kartu su Juo kurti rojų žemėje, tai yra aukotis dėl pasaulio vystymosi ir jo gerovės. Tik tokiu keliu žmogus turi galimybę patekti po mirties į DIEVO TOBULYBĖS VIRŠSĄMONIŲ ROJŲ, taip gyvenant žmogus ir žemėje susikuria nuostabų rojų, sąveikaudamas su DIEVU BEMATERIJA. Meilė yra pagrindas visa kame, jei mokame tinkamai - deramai mylėti, tai ir kuriasi rojus, o jei nemokame to daryti, formuojasi pragaras tiek žemėje, tiek amžinybėje.

Ką daryti žmogui ?, jei jis yra blogas ir nemylintis, kurio visa pasaulėžiūra susiformavusi į materializmą. ATSAKYMAS : Tokiam žmogui reikia pradėti ieškoti DIEVO, kuris performuos nusidėjėliui visą pasaulėžiūrą ir filosofiją.

Pagarbiai : INDIGO - Vidmantas -


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !