VIRŠ SĄMONĖ

DIEVAS ABSOLIUTAS !

Virš sąmonė :    

                                                      Kam reikalinga sąmonė? | | KOSMOENERGETIKA

Aš norėčiau skaitytojams duoti bendrą supratimą , tai ko žmonija ir žmogaus protas nepajėgus suvokti, nes virš sąmonė yra aukščiau už sąmonės ribų.... Visa tai pabandysiu paaiškinti vienu pavyzdžiu, iš kokių elementų susidaro virš sąmonė.
Pvz. : Turime kažkokį daiktą arba gyvybę, kuris pavadintas Petru ( čia imamas pavyzdys, nesusijęs su žmogaus vardu.). Tas daiktas mūsų vadinamas Petru tuo pačiu laiko momentu yra keturiose žmogaus suvokimo ribose, tai yra;
pirma; daiktas yra Petras (pats daiktas yra Petras)

antra; paties daikto nėra, o tik Petras yra, ( kaip gali egzistuoti vardas be paties daikto, jei daiktas yra pavadintas Petru, šiame laiko momente yra daiktas, tačiau tame pačiame laike nėra paties daikto.)

trečia; Petro nėra, o tik pats daiktas yra ( kaip Petro gali nebūti, jeigu pats daiktas yra Petras , tame pačiame laiko momente, kitas dalykas jau antroje riboje žinome , kad paties daikto tikrai nėra , o tik daikto pavadinimas tegali būti, šis punktas neigia pirmus du punktus, nes yra tas pats laikas.

ketvirta; daiktas yra ne Petras. (kaip daiktas ne Petras, jeigu buvo parašyta, kad daiktas yra Petras, tame pačiame laiko momente, šis punktas sąmoningame prote paneigia visus prieš tai paminėtus punktus ).

Mano buvo rašyta , kad turime daiktą pavadintą Petru ir daiktas niekur nedingsta , bei jis visada turi vardą Petras.

Čia gėriau išanalizavus matome, kad kiekvieno punkto mintis prieštarauja kitai, be jokių apgaulių, ar papildomų minčių, kas parašyta pagal tas mintis ir reikia žiūrėti į situaciją, nenaudojant papildomų minčių ar išvadų.

žmogaus sąmonėje turime keturis variantus ir pagal loginius supratimo dėsnius tegali egzistuoti vienas iš keturių variantų, nes vienas kitam prieštarauja. Jeigu žmogus galėtų suprasti, kad visi atsakymai yra teisingi t.y. visi keturi variantai telpa tame pačiame laiko momente, tada žmogus, priartėtų prie aukštesnio mastymo diapazonų, tačiau, kaip priartėti, jei visi keturi variantai prieštarauja vienas kitam, o realioje tiesoje visi keturi variantai yra teisingi, kurie neprieštarauja vienas kitam ir naudojami tame pačiame laiko momente (sekundėje ,akimirkoje t.y. tame pačiame laike).
Sąmoningame žmogaus protavime yra labai daug trūkumų, nes virš sąmonė aukščiau pačios logikos yra, iš kurios gimė pati logika ir žmogaus protas.

Dabar skaitytojui perskaičius šį mano straipsnį, iš karto kiltų mintis, kaip sąmoningame prote įmanoma aiškinti virš sąmonę......, į šį teiginį aš atsakyčiau taip, ...... yra dalykų , kuriuos aš suvokiu ir žinau, kad jie teisingi, tačiau išaiškinti skaitytojams aš galimybės neturiu......, kiek leidžia galimybės tiek ir kiekvieno žmogaus nuomonė yra skirtinga.......... ką rašau , to nekuriu, nes visa tai sukurta ir egzistuoja .......

Pasirašo : DIEVAS
Pasirašo : INDIGO Vidmantas Grinčiukas


DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !