ŽMOGAUS RYŠYS SU ERDVE - BIOENERGETIKA - MEDIJATrumpai apie ŽMOGAUS RYŠĮ SU ERDVE


( Ezoterinis mokslas... Tai, kas aukščiau už žmonijos sąmonę )

Indigo žmonės sugeba palaikyti tobulus ryšius su erdve ir iš jos pasisemti įvairios informacijos. Žemėje, mūsų planetoje, tobulo rojaus dvasines energetikas skleidžia saulės sistema, kuo pasėkoje indigo genijai jaučia šią skleidžiamąją energetiką. Saulės sistemos suformuota dvasinė energetika persiduoda indigo vaikams, indigo žmonėms. Ši energetika yra labai maloni žmogui, jo organizmui. Ji yra nevienarūšė, turinti begalybes skirtingų energetinių rūšių. Aš asmeniškai, visa tai vadinu Dievo energetikomis, ir esu teisus, nes šios energetikos yra iš Dievo. Visa tai pavadinčiau; „saulės sistemos dvasine savastimi“.

Indigo asmenys labai stipriai ir galingai jaučia saulės sistemos dvasinę savastį, per kurią atsispindi ir jūrų, vandenynų labai stipri energetinė dvasia. Indigo žmogui visa tai jaučiant, jam pradeda formuotis Jūratės Dievo kristalų logistika. Manau, kad Jūratės Dievo kristalų logistika veikia tik Pabaltijo Šalių indigo asmenis. Kaip mes žinome, tai Jūratė yra legenda (išgalvotas personažas), tačiau Dievo pasaulyje ji yra realybė, nes pagal jos logiką yra formuojama indigo žmonėms tobula pasaulėžiūra, tobulas žvilgsnis į gyvenimą.

Žvelgiant plačiau į ryšius su erdve, indigo žmonėms labai didžiulę reikšmę turi juos globojančios planetos sąsaja su žeme. Kai indigo žmogui susiformuoja žemiški sunkumai, per žmonijos piktybiškumą ir nekompetenciją tolerancijoje, jį suranda planeta, viršijanti žmoniškąjį protą. Ta planeta energetiškai subalansuoja indigo žmogui visą mastymą. Indigo iš jos pasisemia daug naudingos informacijos, jausdamas jos energetinę dvasią, energetinį planetos stovį (būklę). Jis, tai yra indigo asmuo, susitapatina su šia nežemiška grandimi. Išties, man prisimenant planetą, kuri mane globoja kaip Dievo vaiką, kaip nekaltą vaiką indigo terminologijoje, tai tą planetą, tos planetos dvasinę energetiką sulyginu su fantastiniu meniniu filmu, pavadinimu „varnas“. Šio filmo autorių nežinau, tačiau manau, kad šis filmas atspindi visatoje nežemišką būvį, aukštesnį egzistencijos lygį teisingumo labirintuose.

Išties, kosminė organika, yra „SUPER“ aukštame virš sąmonių lygmenyje, kuri pralenkia saulės sistemos visą dvasinę rojaus tobulybę. Saulės sistema dvasiniame kontekste yra sunkiai suvokiama tobulybė, tačiau kosminė organika yra dar tobulesnė, kurios nebepajėgia pilnai suvokti žmoniškasis materinis kūnas. Iš dalies indigo žmogus suvokia kosminę organiką, tačiau pilnai suvokti yra nepajėgus, nes žmogaus kūnas yra per silpnas pilnai suvokti kosminę organiką, arba Dievo šią sritį. Kai indigo vaiką veikia kosminė organika, jis tampa grynai kosminiu vaiku su idealiu protavimu, su idealia sąmone. Nors ir indigo visada būna su idealiu protavimu ir idealia sąmone, tačiau jie palūžta nuo žemiškos pašalinių žmonių grandies, nuo jų negatyvo.

Indigo žmogaus žodis;

Aš asmeniškai, gyvendamas žemės planetoje, jaučiuosi kaip gyvenčiau svetimoje planetoje. Man yra žymiai geresnė ir malonesnė mane globojanti planeta, su ja palaikant ryšius, jaučiuosi kaip namuose. Ši planeta atitinka mano visą logistiką ir pasaulėžiūrą, kurioje nėra negatyvo, nėra smurto. Šią planetą pavadinčiau „kosminės organikos Dievo planeta“, turinčią labai aukštą sąmoningumą ir sąveikas su pačiu Dievu. Yra labai šaunu, kad Dievas indigo žmogui perteikia kitų planetų egzistencinę dvasią.

Su meile : INDIGO - Vidmantas -BIOENERGETIKA

( Žmogaus galimybės energetiniuose laukuose )

Bioenergetika, tai žmogaus biologinio kūno energetika. Ši energetika formuojasi iš Dievo energetinių laukų. Kiekvienas žmogus turi savo biolauką, savo kūno bioenergetinį lauką. Indigo žmonės sugeba labai stipriai jausti pašalinių žmonių bioenergetinius laukus ir iš jų pasisemti informacijos apie kitą žmogų. Šie biolaukai indigo asmeniui persiduoda per Dievą. Tik labai dideliame žmogiškajame jautrume indigo gali jausti kitų žmonių biolaukus.

Kalbant apie žmogaus galimybes energetiniuose laukuose, tai reikėtų pabrėžti tai, kad žmogaus galimybės yra labai silpnos kontaktuoti žodžiais su oponentu, jaučiant oponento biolauką. Gerai yra jei oponentas yra teigiamos energetikos, tada indigo žmogus gerai jaučiasi jausdamas biolaukus. Kitu atveju, jei oponento biolaukas yra negatyvinis, indigo jaučiasi labai blogai ir visiškai negali kontaktuoti žodžiais su oponentu. Tačiau yra labai gerai tai, kad indigo bioenergetikai ne visada jaučia žmonių biolaukus, o tik prašant Dievo, atskleisti kito žmogaus psichologines charakteristikas. Tokiu atveju, indigo bioenergetikai gali gerai jaustis ir blogų žmonių draugijoje.

Manau, kad bioenergetikos mokslas yra labai sudėtingas ir eiliniam žmogui visiškai nežinomas.

Pagarbiai : INDIGO BIOENERGETIKAS - Vidmantas -MEDIA

Žodis „MEDIA“, Lietuviškame žodyne reiškia žodį „Medija“.

Medija, tai kontaktai per erdvę.

Pirmiausiai, norėčiau pabrėžti tai, kad norint žmogui būti mediumu, jam reikalinga išmokti būti neutralumo būsenoje. Tai yra, egzistuoti sąmoningame prote be minčių, kad ir kur žmogus bebūtų ar kitų žmonių draugijoje, ar namuose, jis neturi turėti nei vienos sąmoningos ar nesąmoningos minties. Orientuotis žmogus gali ir be minčių veikiamas Dievo energetinio lauko. Tai yra, žmogus privalo orientuotis vien Dievo duotu suvokimu. Pas mediumą neturi būti žodinės minties, jei jis kontaktuoja su kitu kažkokiu objektu. Šią mano aprašytą situaciją tobulai praktikuoja indigo genijai su savimi atidirbę žmoniškąją logistiką. Jie, tai yra indigo asmenys, sugeba ir darbus nudirbti be žodinės minties. Manau, kad ši teorija keistai skamba, bet tai yra tiesa. Indigo mediumai daugiau praleidžia laiko gyvenime neutralumo būsenoje, nei žodiniame minčių pasaulyje. Jiems bendravimo kontaktus sukuria pats Dievas. Tačiau norint mediumams kontaktuoti per erdvę, reikalinga oponento vandenilinė organizmo sudėtis, nes be vandenilinės organizmo sudėties, sudėtinga žmogui susiorientuoti medijoje. Ši teorija yra taikoma kontaktuojant mediumams su nežemiškomis grandimis, su kitų planetų mediumais. Tačiau, kad įvyktų tiesioginis kontaktas tarp žemės planetos mediumo ir kitos nežemiškos civilizacijos mediumo, reikalinga Dievo parama ir Jo programa.

Šio leidinio autoriui, indigo žmogui, yra tekę kontaktuoti su nežemiškos planetos mediumu. Tai buvo labai keistas pojūtis, nes energetikoje labai jautiesi pačio Dievo energetika ir su ja jautiesi nežemiška būtybė. Ji perteikė informaciją, kad žemės planeta pagal išsivystymą randasi ketvirtoje vietoje, ką aš pats buvau ištyręs savomis jėgomis. Ta nežemiška būtybė, buvo žemesnio išsivystymo lygmens nei žmogus, tai jautiesi iš jos energetinės dvasios. Šis kontaktas, su kitos planetos asmeniu, įvyko per Dievo programą, nes iš vakaro pajutau informacinę Dievo energetiką, kad turi įvykti kontaktas su kitokia civilizacija nei žemė. Dievo energetikoje labai ryškiai atsispindėjo informacija, apie šį busimą ryšį su kita planeta, kuo pasėkoje, sekančioje dienoje įvyko šis kontaktas. Gyvenime daugumoje jausdavau svetimų civilizacijų dvasinę energetiką, per ką dalinai ištyriau visatą ir jos cheminę egzistenciją. Visa tai tyrinėjau daug metų, dabartyje yra sunku viską prisiminti. Aprašyti neįmanoma, nes tai yra dvasiniai pojūčiai ... Teko jausti milžiniškus energetinius galingumus kosmoso platybėse, žymiai galingesnius, nei žemėje perkūną su žaibais.

Indigo mediumui nėra būtina meditacija. Jis egzistuodamas buityje be minčių, gali kontaktuoti su kitu objektu labai kokybiškai be meditacijos. Tačiau, bet kada panorėjęs kontaktuoti mediumas, negali. Jis privalo to siekti iš anksto. Jam to siekiant, Dievas sukuria programą ir laiką šiam reiškiniui.

Kalbant plačiau apie mediją, norėčiau pabrėžti tai, kad šio leidinio autorius yra pajėgus kontaktuoti per erdvę ir su žmonėmis, tai yra jų dvasiomis. Tačiau to nepraktikuoja, nes žmonijos žmogaus pasaulis yra labai nuodėmingas. Turėjau atvejį gyvenime, kai mirė mano senelė, sukontaktuoti su mirusiu žmogumi, su jo siela – dvasia. Aš senelę labai mylėjau, ir kai jos netekau, paprašiau Dievo kontakto su ja. Įspūdis buvo labai įdomus, nes pajutau jos dvasią ir dvasiniame kontekste įvyko kontaktas. Ji nežemiška kalba bendravo su manimi, o grynai dvasine, be žemiškų terminų. Šiame epizode man įspūdį padarė tai, kad senelės siela Dieve lydėsi, nes ji buvo netobula. Jautiesi sielos kažkoks lydimasis. Senelė buvo labai tikintis žmogus, visą gyvenimą vaikščiojo į bažnyčią, tačiau žmogui yra svarbiau sielos tyrumas – švarumas, o ne protiniai įsitykinimai, tai yra tikėjimas Dievu. Tokiu atveju, susidariau nuomonę pagal krikščionišką tikėjimą, kad senelės siela pateko į skaistyklą. Pagal mano tyrinėjimus, tyrinėjant Dievą irgi susidariau nuomonę, kad dvasinėje egzistencijoje egzistuoja ir pragaras, tačiau niekados nesu jo jautęs ir nieko nežinau apie jį. Pats esu tik rojus tobulus patyręs, jų egzistenciją. Tokiu atveju, mielas skaitytojau, Jums patariu nerizikuoti amžinybe ir gyventi tobulai, be nuodėmių ir nusižengimų moralumui. Toleruokite gėrį, vidinį žmogaus grožį ir meilę savo artimiesiems ir kitiems žmonėms. Būkite tobuli žmonės, nes nėra pilnai aišku, ar egzistuoja pragaras ?, ar egzistuoja reinkarnacijos ?. Reinkarnacijos egzistuoja, tačiau ne visiems žmonėms jos galioja. Jei gyvensite blogai – netinkamai, galite patekti į pragarą, tai yra į dvasinį pragarą amžinybės kontekste.

Kitas mano antgamtinių reiškinių tyrinėjimo epizodas, buvo irgi labai įdomus, kai prie prekybos centro, Panevėžio mieste, pastebėjau negyvą žmogų su praskelta galva. Šis žmogus užsimušė pargriūdamas ties prekybos centru. Aš būdamas neabejingu žmogumi, norėjau paskambinti tarnyboms, kurios užsiima žmonių pašalinimu, tačiau kiti žmonės jas buvo jau iškvietę. Tokiu atveju, aš panaudodamas antgamtinius mediumo privalumus, susijungiau su jo dvasia ir po kontakto buvau labai nustebęs, nes jo dvasia pateko į absoliučią tuštumą, tai yra į nieką, jo dvasia pateko, kur nėra nei Dievo, nei „velnio“.

Yra toks posakis „Genys margas, o pasaulis dar margesnis“. Tokiu atveju, šiame pasaulyje egzistuoja begalybės variantų, tiek materijoje, tiek dvasiniame kontekste.

Grįžkime prie medijos, prie nežemiškų planetinių grandžių. Šiame aspekte, mane asmeniškai, labai nustebino nežemiškas mediumas, su kuriuo teko sukontaktuoti, nes jis žinojo, kaip suprantamai perteikti informaciją... manau, kad jis šiam kontaktui ilgai ruošėsi, žinodamas apie mane, per Dievo Absoliuto informacinį ryšį. Jo, tai yra to mediumo akcentas, buvo ne tik ne Lietuviškas, tačiau ir ne žmogiškas. Informaciją perteikė ne žmogus. Visa tai supratau iš jo energetinės dvasios.

Buvo mano gyvenime laikas ir tebėra toks laikas, kai aš labai mylėjau ir tebemyliu Dievo visą kūriniją, ne tik žemę, tačiau ir nežemiškas grandis, su kuriomis palaikydavau nuostabius ryšius. Aš labai artimai sąveikaudavau su Dievo Absoliuto energetikomis, su pačiu Dievu ir per Jam neapsakomai stiprią ir brandžią meilę, mylėdavau ir toleruodavau viską, kas yra Dievo sukurta. Aš, kaip šiame leidinyje esu minėjęs, esu tobulybė ( dvasinėje sferoje ), nes susitapatinu su Dievu. Susitapatindamas su Dievu, pralenkiu virš sąmonės sampratomis, visą Dievo sukurtą egzistencinę sistemą, nes tampu tokiu kaip pats Dievas. Tačiau mano tobulumas yra ne materinio kūno, o dvasios, dvasios galimybių. Susitapatinimai su Dievu trunka ne ilgesnius laiko tarpus, kaip 5 sekundes, nes Dievo lygmenyje neįmanoma egzistencija žmogiško kūno materijoje.

Toliau nagrinėjant temą apie mediją, norėčiau paminėti kitus mediumus, kurie dirba vien žemės žemiškose grandyse. Per televiziją teko stebėti mediumas ir išvadoje, mediumai labai toleruoja dvasinę sritį. Dauguma mediumų yra labai dvasingi žmonės, ką teko pastebėti iš jų asmenybių. Mano asmeninė Medija yra daugiau susijusi su Dievo energetikomis – Dievo pasauliu, ir aš, skirtingai nei kiti mediumai, nedirbu su žmoniškąja sritimi. Todėl žemiškoje atmosferoje, aš esu silpnesnis mediumas, nei jų dauguma žemėje. Šiuo atveju, man yra labai įdomu stebėti ir analizuoti, kitų mediumų charakteristikas, jų gabumus, jų darbą.

Pagarbiai : INDIGO Mediumas - Vidmantas -

DIEVAS ABSOLIUTAS

DIEVAS ABSOLIUTAS ! - Vidmantas Grinčiukas

APIE AUTORIŲ :

AUTORIUS GYMĖ 1969 metais LIETUVOJE, ROKIŠKIO RAJ., JUŽINTUOSE ( Južintų apylinkėje ). GIMIMO laikas : 1969.08.17. AUGO IR MOKĖSI ROKIŠKIO RAJ. KAMAJŲ APYLINKĖJE, DUOKIŠKYJE. BAIGĖ UTENOS POLITECHNIKUMĄ ir dirbdamas mokėsi KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITĖTE specialybės kursais elektrotechnikos INŽINIERIJĄ.

Nuo mažens pradėjau domėtis dvasine sritimi ir visą gyvenimą buvau su ja susietas, nes 50 metų pragyvenau be sąmoningos nuodėmės !

GYVENDAMAS TYRINĖJAU DIEVĄ, mano tyrimai parodė neįtikėtinus REIŠKINIUS, nes pavyko pilnai ištirti DIEVĄ ! Ištyriau visapusiškai BE MATERIJĄ !

AUTORIUS : INDIGO ( KRISTAUS LOGAS ) - Vunderkindas.

– Vidmantas Grinčiukas -

Pasirašo : DIEVAS !